ONDERHOUD

Onderhoud aan uw airconditioning-, warmtepomp- of luchtbehandelingssysteem? Aircoland helpt u graag bij het onderhouden van door ons geïnstalleerde installaties. Heeft u het systeem niet bij ons gekocht en laten installeren? Neem dan alsnog contact op zodat wij kunnen kijken wat we kunnen betekenen.

Door regelmatig onderhoud uit te voeren door een airco installateur verlengt u de levensduur van uw installatie. Naast de staat, controleren we het systeem preventief op gevallen die storingen kunnen veroorzaken. Zo maken wij de kans minimaal op een onverwachte storing. Niet plotseling een slapeloze nacht of kantoor met klagende collega’s.

Wilt u verzekerd zijn van regelmatig onderhoud aan uw airconditioning-, warmtepomp- of luchtbehandelingssysteem? Kies dan voor ons servicecontract.

Wist u dat u met regelmatig onderhoud uw fabriek garantie behoudt!

ONDERHOUD DOOR AIRCOLAND

Aircoland biedt met haar eigen service- en installatiedienst altijd de juiste kwaliteit en service. Wij beschikken over een landelijk servicenetwerk van uitsluitend gemotiveerde en hooggekwalificeerde servicetechnici zodat we de kwaliteit en levensduur van uw installatie kunnen waarborgen. Onze servicedienst is gedurende het hele jaar bereikbaar.

PREVENTIEF ONDERHOUD

Ook de levensduur van de installatie houden wij nauwgezet in de gaten. Door het plegen van preventief onderhoud is niet alleen de continuïteit van de installatie gewaarborgd maar wordt ook de levensduur aanzienlijk verlengd.

WAT DOEN WIJ TIJDENS HET ONDERHOUD

 • Algemeen koeltechnisch onderhoud conform F-gassen verordening
 • Controle van de lekdichtheid van het koelsysteem
 • Temperaturen en drukken meten en controleren
 • Reiniging van het luchtfilter
 • Controleren en testen van de condenswaterafvoer
 • Controle van de isolatie
 • Reiniging van de condenswater opvangbak in de verdamper
 • Controle van de opgenomen stromen en de elektrische aansluitingen
 • Controleren en indien nodig reinigen van de condensor
 • Controle van de trillingsdempers van de compressor
 • Reinigen van de ventilator en controle op onbalans

CERTIFICERING

Aircoland beschikt over een BRL 100 certificaat. Dit certificaat verklaart dat Aircoland B.V. voor (in ieder geval) de volgende werkzaamheden voldoet aan de daarvoor geldende proceseisen van de Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen BRL 100 versie 1.4 d.d. 1 mei 2017 en daardoor gerechtigd is deze werkzaamheden uit te voeren:

Installatie, onderhoud en/of service, reparatie en buitendienststelstelling van stationaire koelapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen waarin gefluoreerde broeikassen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de F-gassenverordening, of gereguleerde stoffen als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Verordening, ozonlaag afbrekende stoffen zijn toegepast.