ONDERHOUD & SERVICE

Door regelmatig onderhoud op uw installaties uit te voeren verlengt u de levensduur van uw installatie. Wij bieden passende onderhoudscontracten aan voor uw nieuwe of bestaande airconditioning, warmtepomp en luchtbehandeling installaties.

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

AIRCOLAND

Aircoland biedt met haar eigen service- en installatiedienst altijd de juiste kwaliteit en service. Wij beschikken over een landelijk servicenetwerk van uitsluitend gemotiveerde en hooggekwalificeerde servicetechnici zodat we de kwaliteit en levensduur van uw installatie gewaarborgd is. Onze servicedienst is gedurende het hele jaar bereikbaar.

PREVENTIEF ONDERHOUD

Ook de levensduur van de installatie houden wij nauwgezet in de gaten. Door het plegen van preventief onderhoud is niet alleen de continuïteit van de installatie gewaarborgd maar wordt ook de levensduur aanzienlijk verlengd.

CERTIFICERING

Aircoland beschikt over een STEK certificaat. Alle apparatuur zoals vermeld in het leveringsprogramma waarin zich koudemiddel (HCFK of HFK) bevindt, voldoet aan de Regeling Lekdichtheidsvoorschriften Koelinstallaties. Bij elk van deze apparaten levert Aircoland de benodigde documenten. Aircoland heeft een STEK-erkenning onder nummer W0334.

Wij hechten veel waarde aan deze kwaliteitsnormen en richtlijnen en worden door bovenstaande controle instanties bestempeld als een zeer professionele organisatie met een informeel karakter. Dit geeft u als opdrachtgever de zekerheid van gepast advies, hoogwaardige installatie en persoonlijk contact.