DISCLAIMER AIRCOLAND.COM

Aircoland verleent u hierbij toegang tot de website https://www.aircoland.com.

Aircoland publiceert op deze website informatie, in de vorm van teksten en afbeeldingen.

Aircoland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

Aircoland spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Aircoland.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten geldt een voorbehoud van programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Aircoland.

Voor op de website opgenomen links naar websites of diensten van derden kan Aircoland nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de aangeboden informatie liggen bij Aircoland.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Aircoland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie anders is aangegeven.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

CONTACTGEGEVENS

AIRCOLAND

  • Slotenmakerstraat 57
    2672 GC Naaldwijk

  • Tel: 020 – 225 98 62

  • Tel: 0174 – 52 19 51

  • Fax: 0174 – 62 74 14

  • KVK 50171550